Tài liệu Tập làm văn - ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT docx

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Tài liệu Tập làm văn - ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT docx


TẬP LÀM VĂN
ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT

I.Mục đích , yêu cầu
- Hiểu được cấu tạo cơ bản của đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật, hình
thức nhận biết mỗi đoạn văn .
- Xây dựng đoan văn trong bài miêu tả đồ vật.
- Đoạn văn miêu tả chân thực, giàu cảm xúc, sang tạo khi dùng từ.
-
II.Đồ dùng dạy học:
- Một tờ phiếu khổ to viết bảng lời giải BT 2,3( phần nhận xét )
- Tám tờ phiếu học nhóm bút dạ .
- Bài văn cây bút máy viết sẵn trên bảng lớp.
-
III.Các hoạt động dạy - học:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ :
- Trả bài viết :Tả một đồ chơi mà em thích .
- Nhận xét chung về cách viết văn của HS.
2. Dạy bài mới :
2.1 Giới thiệu bài :
Trong các tiết trước, các em đã nắm được cấu
t
ạo của ba phàn của bài văn tả đồ vật .Bài học
hôm n
ay giúp các em tìm hiểu kỹ hơn về cấu
t
ạo của đọan văn trong bài văn tả đồ vật , hình
th
ức thể hiện giúp nhận biết mỗi đoạn văn.
2.2 Tìm hiểu ví dụ:
Bài 1,2,3


Hoạt động cá nhân
-
Gọi HS đọc yêu cầu
-
Gọi HS đọc bài cái cối tân trang 143,144 SGK.
Yêu c
ầu học sinh theo dõi và trả lời câu hỏi .
-
Gọi HS trình bày
-
Giáo viên nhận xét bổ sung chốt ý
-
Giáo viên dán lên bảng tờ giấy đã viết kết quả

làm bài , ch
ốt lại lời giải đúng .
-
Bài văn có 4 đoạn .
+ Đo
ạn 1 ( mở bài ): cái cối xinh xinh… gian
nhà tr
ống ( giới thiệu về cái cối được tả trong
bài ).

+ Đ
ọan 2 ( thân bài) U gọi nó là cái cối tân …
c
ối kêu ù ù ( tả hình dáng bên ngoài của cái cối
.

+ Đo
ạn 3 (thân bài ) chọn được ngày lành…vui
c
ả xóm(tả hoạt động của cái cối )
+ Đo
ạn 4 ( kết bài ) : Cái cối xay cũng như

-Lắng nghe

-Lắng nghe
- 1 HS đọc thành tiếng .
- Cả lớp theo dõi dùng bút chì đánh
dấu các đoạn văn và tìm nội dung
chính c
ủa mỗi đoạn .
- Học sinh lần lượt trình bày
Cả lớp nhận xét bổ sung.

ớc anh đi ( nêu cảm nghĩ về cái cối )

GV hỏi :

Đoạn văn miêu tả đồ vật có có ý nghĩa như
th
ế nào?


Nhờ đâu em biết được bài văn có mấy đoạn
?

2.3 Ghi nhớ :
- HS đọc nội dung phần ghi nhớ .
2.4 Luyện tập :
Bài 1

Trao đổi nhóm 2

- Gọi HS đọc yêu cầu


- Yêu cầu HS suy nghĩ , thảo luận và làm bài.


Gọi học sinh trình bày .
- Sau mỗi HS trình bày , giáo viên nhận xét ,
bổ sung , kết luận về câu trả lời đúng.

a. Bài văn gồm bốn đoạn :
+ Đo
ạn 1: Hồi học lớp 2 … mộ
t cây bút
máy b
ằng nhựa .
+ Đo
ạn 2 : Cây bút dài gần … mạ bóng .
+ Đo
ạn 3 : mở nắp ra … cất vào cặp
+ Đo
ạn 4 :Đã mấy tháng rồi … trên đồng
ru
ộng .

b. Đoạn 2 : tả hình dáng cây bút .

c. Đoạn 3: tả ngoài bút .

d. Trong đoạn 3 :
-
Câu mở đoạn : mở nắp ra em thấ
y ngoì bút
sáng loáng hình lá tre , có m
ấy chữ rất nhỏ
không rõ .

-
Câu kết đoạn rồi em tra nắp bút cho ngòi bút
kh
ỏi bị tòe trước khi cất vào cặp .
-
Đoạn văn tả cái ngòi bút , công dụng của nó ,
các b
ạn HS giữ ngòi bút.
Bài 2 :

Hoat đ
ộng cá nhân
Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS tự làm bài , suy nghĩ để viết bài
GV chú ý nh
ắc HS
+ Đ
ề bài yêu cầu cách viết một đoạn tả bao
quát chi
ếc bút của em ( không vội tả chi tiết
t
ừng bộ phận , không viết cả bài)
+ Đ
ể viết đoạn văn đạt yêu cầu em cần quan sát
k
ỹ chiếc bút về hình dáng, kích thuớc , màu
s
ắc , chất liệu , cấu tạo , chú ý những đặc điểm


- Đoạn văn miêu tả đồ vật thường
giới thiệu về đồ vật được tả , tả hình
dáng , hoạt động của đồ vật đó hay
nêu cảm nghĩ của tác giả về đồ vật
đó.
-
Nhờ các dấu chấm xuống dòng để
bi
ết được số đoạn trong bài văn .

3 HS đọc thành tiếng - cả lớp đọc
thầm .
- Hai HS nối tiếp nhau đọc nội dung
và yêu c
ầu.
- HS trao đổi nhóm 2 thảo luận ,
dùng bút chì đánh dấu vào SGK.

- HS nối tiếp nhau thực hiện từng
yêu c
ầu .
+ C
ả lớp theo dõi , nhận xét bổ sung .

- 1HS đọc thành tiếng .

riêng, k
ết hợp quan sát tím ý .
+ T
ập diễn đạt sắp xếp các ý ,kết hợp bộc lộ
c
ảm xúc khi tả .
-
Gọi HS trình bày

-
GV chú ý sửa lỗi dùng từ , diễn đạt cho từ
ng
HS .

-
Nhận xét , ghi điểm .
3.C
ủng cố - dặn dò :

GV hỏi :
Mỗi đoạn văn miêu tả có ý gì

+ Khi viết mỗi đoạn văn cần chú ý điều gì
,
- Nhận xét tiết học .

Dặn : về làm BT2 và quan sát kỹ chiếc cặp
sách c
ủa em .

- HS tự viết bài .


-
Gọi 3,5 HS nối tiếp nhau đọc bài viết
-
Các em khác theo dõi nhận xét.

TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT

I.Mục đích , yêu cầu
- Biết cách xác định mỗi đoạn văn thuộc phần nào trong đoạn văn miêu tả , nội
dung miêu tả của từng đoạn , dấu hiệu mở đầu đoạn văn .
- Viết đoạn văn miêu tả đồ vật chân thực, sinh động, giàu cảm xúc, sáng tạo.
-
IIĐồ dùng dạy học
- Một số kiểu mẫu cặp sách HS.
-
III.Các hoạt động dạy - học:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1.Kiểm tra bài cũ :
- Gọi HS đọc lại phần ghi nhớ trang 170
- Gọi HS đọc đoạn văn tả bao quát chiếc
bút c
ủa em
GV nhận xét ghi điểm
2.
Dạy bài mới :
2.1 Giới thiệu bài :
Tiết học hôm nay các em sẽ luyện tập xây
d
ựng đoạn văn miêu tả đồ vật. Lớp mình cùng
thi đua xem b
ạn nào có đoạn văn miêu tả chiếc
c
ặp đúng và hay nhất
2.2 Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1:

Trao đổi nhóm 2
-
Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung.
-
Yêu cầu HS trao đổi thực hiện yêu cầu.
-
Gọi HS trình bày và nhận xét.

- Sau mỗi phần GV kết luận, chốt lời giải
đúng.

a)
Các đoạn văn trên thuộc phần nào trong đoạn
văn miêu t
ả?
b)
Xác định nội dung miêu tả của từng đoạn văn


c)
Nội dung miêu tả của mỗi đoạn được báo hiệu

câu mở đoạn bằng những từ ngữ nào?

- 2 HS đọc thuộc lòng

- 2 HS đọc bài văn của mình-Lắng nghe


-
2 HS tiếp nối nhau đọc, lớp đọc thầm

-
2 HS cùng bàn trao đổi trả lời câu
h
ỏi
-
HS tiếp nối trình bày, các em khác
theo dõi nh
ận xét


-
Cả 3 đoạn văn đều thuộc phần thân
bài.


+
Đoạn 1: Đó là chiếc cặp màu đỏ
tươi…sang long lanh (t
ả hình dáng
bên ngoài c
ủa chiếc cặp)
+
Đoạn 2: Quai cặp làm bằng sắt…
Chi
ếc ba lô (tả quai cặp và dây đeo)
+
Đoạn 3: Mở cặp ra, em… và thước
k
ẻ (tả cấu tạo bên trong của chiếc cặp)
Bài 2 :

Hoạt động cá nhân
-
Gọi HS đọc yêu cầu và gợi ý
-
Yêu cầu HS quan sát chiếc cặp của mình và tự
làm bài

GV lưu ý HS :
+ Ch
ỉ viết một đoạn văn miêu tả
hình dáng
bên ngoài c
ủa cặp (không phải cả bài, không
ph
ải bên trong)
+ Nên viết dựạ theo các gợi ý a, b, c
+ Đ
ể cho đoạn văn tả của em không giống
c
ặp của các bạn khác, em cần miêu tả những đặc
đi
ểm riêng của cái cặp.
+ Khi vi
ết chú ý bộc lộ cảm xúc của mình
- Gọi HS trình bày, GV sửa lỗi dùng từ diễn
đ
ạt.
GV nhận xét ghi điểm.
Bài 3
Hoạt động cá nhân
GV gọi HS đọc yêu cầu và gợi ý của bài.
*
GV chú ý
Đ
ề bài chỉ yêu cầu các em viết một đoạn văn tả
bên trong chi
ếc cặp của mình (không phải bên
ngoài)

-
Cách thực hiện tương tự BT2
3.Củng cố dặn dò:
-
Nhận xét tiết học
-
Yêu cầu HS về nhà hoàn chỉnh viết lại hai
đo
ạn văn đã thực hành luyện viết trên lớp

+
Đoạn 1: đó là chiếc cặp màu đỏ tươi

+
Đoạn 2: Quai cặp làm bằng sắt
không g
ỉ…
+
Đoạn 3: Mở cặp ra, em thấy trong
c
ặp có tới 3 ngăn…-
1 HS đọc thành tiếng
-
HS quan sát nghe GV gợi ý và tự
làm bài
-
3-5 HS trình bày cả lớp theo dõi
nh
ận xét
1 HS đọc, cả lớp đọc thầm

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Tài liệu Tập làm văn - ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT docx