Tài liệu BÁO CÁO T1/ ĐỒNG TÂM A

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Tài liệu BÁO CÁO T1/ ĐỒNG TÂM A

HĐĐ HUYỆN ĐỒNG PHÚ
LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC ĐỒNG TÂM A
Đồng Tâm , ngày 18 tháng 1 năm 2011
BÁO CÁO
Hoạt động Đội tháng 1 năm học 2010 – 2011
I/Cơng tác th ực lực :
1. Tổng số nhi đồng : 149/78 em
2. Tổng số sao nhi đồng : 10 sao
3. Tổng số phụ trách sao : 20
4. Tổng số đội viên : 136/66 em
5. Tổng số chi đội : 5
6. Tổng số phụ trách chi : 5
7. Tổng số học sinh dân tộc : 140/75 em
8. Các đội nhóm nòng cốt :
- Nghi thức , nghi lễ : 2 đội / 22 em
-Sao đỏ : 3 đội/ 12 em
- Tuyên truyền măng non : 1 đội / 6 em
9. Các đội nhãm , câu lạc bộ khác :
- Văn nghệ 1 đội / 9em
- Thể dục – Thể thao 1 đội / 15 em
- Tuyên truyền pháp luật 3 đội / 9 em
- Học tập 3 đội / 30 em

Tổng số học sinh tồn trường: 348/178 học sinh

II/ Nội dung hoạt động:
- Hoạt động học tập:
+ Chào mừng ngày 1/9 liên đội phát động phong trào “ Tuần học tốt, hoa
điểm 10” đã thực hiện được 2 tuần học tốt đạt 315 bơng hoa điểm 9,10.
+ Tổ chức ơn tập và tiến hành thi chun hiệu ATGT có 100% đội viên
tham gia.
+Tiến hành kiểm tra vở sạch chữ đẹp và duy trì sĩ số ở tất cả các lớp đạt
100%.
+ Tổ chức ôn tập và tham gia thi vở sạch chữ đẹp, nét vẽ xanh cấp huyện
5 giải.
- Hoạt động vui khỏe-TDTT:
+ Các lớp tiến hành hát đầu giờ đều đặn. Trang trí lai phòng học ở điểm
định canh.
+ Tổ chức tuyển chọn và tập luyện đội nhóm TDTT gồm 30 em sinh hoạt
và tập luyện thường xuyên chọn đội tuyển tham dự cấp huyện gồm 16 em.
+Tổng kết phong trào heo đất tặng bạn ăn tết dạt 1 785 000đ tặng cho 30
em trong toàn liên đội.
+ Sơ kết phong trào kế hoạch nhỏ đạt 50% với số tiền hơn 350 000đ và
cong trình TTN đạt 100% kế hoạch đề gia.
- Hoạt động đội:
+ Phát động phong trào chào mừng 70 năm ngày thành lập Đội. Sưu tầm
hình ảnh chi đội mang tên.
+ BCH liên đội gồm 21 em. Tập huấn được 2 lần( Đội trống và đội nghi
thức mẫu)
+ Tập huấn các đội nhóm nòng cốt đi vào hoạt động hiệu quả.
+ Tiến hành sinh hoạt đội vào ngày thứ 3 và sinh hoạt sao vào ngày thứ 6.
- Các hoạt động khác:
+ Tiếp tục phát động phong trào kế hoạch nhỏ và công trình măng non
cấp huyện.
Trên đây là một số hoạt động của trường TH Đồng Tâm A trong tháng
vừa qua

XÁC NHẬN CỦA BGH NGƯỜI LẬPTrương Quốc Đạt

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Tài liệu BÁO CÁO T1/ ĐỒNG TÂM A