Bài soạn Địa lý 7 ( Tiết 40 bài 35)

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bài soạn Địa lý 7 ( Tiết 40 bài 35)


m«n: §Þa lý
Líp: 7C

1. Quy mô lãnh thổ, vị trí địa lí.
chương VII : châu mĩ
bài 35 : khái quát châu mĩ
Lược đồ các châu lục và đại dương
a. Quy mô lãnh thổ

1. Quy mô lãnh thổ, vị trí địa lí.
chương VII : châu mĩ
bài 35 : khái quát châu mĩ
a. Quy mô lãnh thổ
Bảng số liệu diện tích các châu lục trên thế giới
Châu lục
Diện tích
(triệu km
2
)
Châu Phi
Châu Mĩ
Châu Âu
Châu á
Châu Đại Dương
Châu Nam Cực
30 triệu
42 triệu
10 triệu
44,4 triệu
8,5 triệu
14,1 triệu
- Châu Mĩ là một lãnh thổ rộng lớn, với 42 triệu
km 2, đứng thứ hai thế giới sau Châu á

1. Quy mô lãnh thổ, vị trí địa lí.
chương VII : châu mĩ
bài 35 : khái quát châu mĩ
Lược đồ tự nhiên châu mĩ
.Mơchixơn
71
o
50
/
B
Ph-roiet
55
o
54
/
N
Prinxơ
168
o
4
/ T
Brancô
34
o
50
/
T
a. Quy mô lãnh thổ
- Châu Mĩ là một lãnh thổ rộng lớn, với 42 triệu
km 2, đứng thứ hai thế giới sau Châu á
b. Vị trí địa lí.
- Trải dài từ vùng cực Bắc đến tận vùng cận cực
Nam

1. Quy mô lãnh thổ, vị trí địa lí.
chương VII : châu mĩ
bài 35 : khái quát châu mĩ
Lược đồ tự nhiên châu mĩ
.Mơchixơn
71
o
50
/
B
Ph-roiet
55
o
54
/
N
Prinxơ
168
o
4
/ T
Brancô
34
o
50
/
T
a. Quy mô lãnh thổ
- Châu Mĩ là một lãnh thổ rộng lớn, với 42 triệu
km 2, đứng thứ hai thế giới sau Châu á
b. Vị trí địa lí.
- Trải dài từ vùng cực Bắc đến tận vùng cận cực
Nam
- Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây

1. Quy mô lãnh thổ, vị trí địa lí.
chương VII : châu mĩ
bài 35 : khái quát châu mĩ
a. Quy mô lãnh thổ
- Châu Mĩ là một lãnh thổ rộng lớn, với 42 triệu
km 2, đứng thứ hai thế giới sau Châu á
b. Vị trí địa lí.
- Trải dài từ vùng cực Bắc đến tận vùng cận cực
Nam
- Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây
Bắc Băng Dương
T
h
á
i

B
ì
n
h

D
ư
ơ
n
g
Đại Tây Dương
- Tiếp giáp với ba đại dương.
Lược đồ tự nhiên châu mĩ

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bài soạn Địa lý 7 ( Tiết 40 bài 35)