Xem bản đẹp trên 123doc.vn

Tài liệu Tim hai so khi biet tong va ti so cua hai so do


TÌM HAI SỐ
KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ
CỦA HAI SỐ ĐÓ
Thiết kế: Võ Thanh Tuyền
TXGC- Tiền Giang


Trong hộp có 2 bút chì đen và 4 bút
chì màu.
Vậy tỉ số của số bút chì đen và số
bút chì màu là :
Câu 1:
A.
2
4
6
2
C.
6
4
D.
4
2
B.

Số thứ nhất là 5, số thứ hai là 6.
Vậy tỉ số của số thứ nhất và số thứ
hai là :
Câu 2:
11
5
C.
11
6
D.
5
6
B.
A.
6
5

Có 3 quả qt và 5 quả cam.
Vậy tỉ số của số quả cam và số quả
qt là :
Câu 3:
A.
5
3
3
5
C.
8
5
D.
8
3
B.

Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là .
Tìm hai số đó.
Bài giải
Bài giải
5
3
Nếu số bé được biểu thò bằng
Nếu số bé được biểu thò bằng
3
3
phần bằng nhau, số
phần bằng nhau, số
lớn được biểu thò bằng
lớn được biểu thò bằng
5
5
phần như thế thì
phần như thế thì
ta có sơ đồ
ta có sơ đồ
sau
sau
:
:
*
*
Số bé
Số bé
:
:
*
*
Số lớn
Số lớn
:
:
?
?
?
?
96
96
*
*
Bài toán 1:
Bài toán 1: