Bài giảng Minh họa bài Vè trái cây

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bài giảng Minh họa bài Vè trái câyVè trái cây
Tiết mục của lớp 7A


Đậu rồng
Đu đủ


Mít


Thơm (dứa)


Bắp nấu (ngô)


Cà dái dê


trái mắt mèo

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bài giảng Minh họa bài Vè trái cây