Khoa học lớp 4:Mây được hình thành như thế nào,Mưa từ đâu ra

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Khoa học lớp 4:Mây được hình thành như thế nào,Mưa từ đâu ra

Người thực hiện: Võ Thị Kim Oanh
Người thực hiện: Võ Thị Kim Oanh


Trường tiểu học Hồ Chơn Nhơn
Trường tiểu học Hồ Chơn Nhơn


Câu 1: Nước tồn tại ở những thể nào?Ở mỗi dạng tồn tại
nước có tính chất gì?
Thể rắn
Thể lỏng
Thể lỏng
Thể khí
Câu 2:Dựa vào sơ đồ em trình bày sự chuyển thể của nước.


+Nước ở sông,hồ,biển … bay hơi vào không khí.
+Lên cao gặp lạnh, từ hơi nước lại biến thành
những hạt nước nhỏ li ti.
+Hơi nước bay lên cao,gặp lạnh ngưng tụ thành
những hạt nước rất nhỏ,tạo nên các đám mây.


Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Khoa học lớp 4:Mây được hình thành như thế nào,Mưa từ đâu ra