Đề cương ôn tập Lịch sử 6 kì 1

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Đề cương ôn tập Lịch sử 6 kì 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 6 - KÌ 1
Câu 1: Lòch sử là gì ? Dựa vào đâu để biết và dựng lại lòch sử ?
Câu 2: Đời sống của người tinh khôn có những điểm nào tiến bộ hơn người tối cổ ?Vì sao xã
hội nguyên thủy tan rã ?
Câu 3: Kể tên các quốc gia cổ đại phương Đông ?Xã hội cổ đại phương đông bao gồm những
tầng lớp nào?
Câu 4: Kể tên các quốc gia cổ đại phương Tây ?Em hiểu thế nào là chế độ chiếm hữu nô lệ ?
Câu 5: Thế nào là âm lòch và dương lòch ?
Câu 6: Nêu những thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây?
Câu 7: Con người xuất hiện như thế nào?
Câu 8: So sánh người tối cổ và người tinh khôn?
Câu 9: Nêu những đặc điểm mới trong đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thủy
Hòa Bình , Bắc Sơn ,Hạ Long?
Câu 10: Trình bày những chuyển biến trong đời sống kinh tế của người nguyên thủy ?
Câu 11: Lập bảng hệ thống các giai đoạn phát triển của người nguyên thủy trên đất nước ta
( thời gian , đòa điểm ,công cụ )
Câu 12: Sự phân công lao động đã được hình thành như thế nào ? xã hội có gì đổi mới ?
Câu 13: Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào và được tổ chức ra sao ?
Câu 14: Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang được biểu hiện như thế nào ?
Câu 15: Đất nước u Lạc có gì thay đổi?
Câu 16: Cuộc kháng chiến của nhân dân Tây u và Lạc Việt chống quân xâm lược Tần đã
diễn ra như thế nào ?
Câu 17: Nước u Lạc ra đời như thế nào ?
Câu 18: Nước Văn Lang được thành lập như thế nào ?
Câu 19: Nông nghiệp và các nghề thủ công của cư dân Văn Lang như thế nào ?
Câu 20: Thuật luyện kim đã được phát minh như thế nào ?

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ LỚP 6
Câu 1: Lòch sử là gì ? Dựa vào đâu để biết và dựng lại lòch sử ?
-Lòch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ . Lòch sử là một khoa học vì lòch sử tìm hiểu và dựng lại toàn bộ hoạt động của
con người và xã hội loài người trong quá khứ .
-Dựa vào 3 nguồn tư liệu :+ Tư liệu truyền miệng +Tư liệu hiện vật +Tư liệu chữ viết
Câu 2: Đời sống của người tinh khôn có những điểm nào tiến bộ hơn người tối cổ ?Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã ?
-Người tinh khôn sống thành thò tộc,biết trồng trọt chăn nuôi,biết làm đồ gốm ,dệt vải ,làm đồ trang sức.
-Khoảng 4000 năm TCN kim loại xuất hiện->dùng kim loại chế tạo công cụ -> diện tích trồng trọt tăng ->tạo ra sản phẩm dư
thừa-> xuất hiện kẻ giàu người nghèo =>xã hội nguyên thủy tan rã.
Câu 3:Kể tên các quốc gia cổ đại phương Đông ?Xã hội cổ đại phương đông bao gồm những tầng lớp nào?
-Ai Cập ,Lưỡng Hà, ,Trung Quốc, n Độ. -Gồm 3 tầng lớp:vua- quý tộc ,nông dân và nô tì .
Câu 4:Kể tên các quốc gia cổ đại phương Tây ?Em hiểu thế nào là chế độ chiếm hữu nô lệ ?
-Gồm Hy Lạp Và Rô Ma.
-Gồm 2 giai cấp : chủ nô và nô lệ .
+Chủ nô có quyền hành , đời sống sung sướng bóc lột nô lệ .
+Nô lệ là lực lượng sản xuất chính , lao động nặng nhọc bò bóc lột .
Câu 5: Thế nào là âm lòch và dương lòch ?
-m lòch :tính theo sự di chuyển của mặt trăng quanh trái đất -Dương lòch :theo sự di chuyện của trái đất quanh mặt trời
Câu 6:Nêu những thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây?
+Phương Đông:
*Chữ số ,chữ viết : sáng tạo ra chữ viết đặc biệt là toán học. *Về các khoa học :sáng tạo ra âm lòch và dương lòch .
*Về các công trình nghệ thuật: Kim Tự Tháp ( Ai Cập ), Thành Babilon(Lưỡng Hà)
+Phương Tây :
*Chữ viết ,chữ số:sáng tạo ra chữ cái a,b,c.
*Về các khoa học :biết làm lòch và các tri thức khoa học :toán ,vật lý ,sử học , đòa lý ,văn học .
*Về các công trình nghệ thuật :điêu khắc nổi tiếng , tượng lực só ném đóa, thần vệ nữ .
Câu 7: Con người xuất hiện như thế nào?
-Khoảng 3- 4 triệu năm qua quá trình tìm kiếm thức ăn người vựơn cổ chuyển thành người tối cổ đi = 2 chân , 2 tay cầm
nắm,.biết sử dụng những hòn đó làm công cụ.
-Những hài cốt được tìm thấy ở nhiều nơi :Miền Đông Châu Phi , Đảo Giava (Inđonêsia),Bắc Kinh (Trung Quốc)
-Sống theo bầy săn bắt và hái lượm , ở hang động , chế tạo công cụ lao động , biết dùng lửa.
Câu 8: So sánh người tối cổ và người tinh khôn?
Ngừời Thể tích não Công cụ lao động Cách thức kiếm sống Tổ chức xã hội
Tối cổ
850-1.100cm3 Đá cũ Săn bắt ,hái lượm Bầy đàn
Tinh khôn
1.450 Cm3 Đá mới Trồng trọt , chăn nuôi Thò tộc
LỊCH SỬ VIỆT NAM
Câu 9:Nêu những đặc điểm mới trong đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thủy Hòa Bình , Bắc Sơn ,Hạ Long?
- Họ sống trong các túp lều , thường xuyên cải tiến công cụ
- Biết làm đồ gốm ,sống thành từng nhóm nhỏ ,đònh cư lâu dài ,chế độ thò tộc đầu tiên được hình thành
- Biết làm đồ trang sức
- Chôn người chết cùng công cụ lao động
Câu 10:Trình bày những chuyển biến trong đời sống kinh tế của người nguyên thủy ?
- Công cụ lao động được cải tiến , loại hình công cụ và đồ gốm đa dạng phong phú
-Nghề trồng lúa nước ra đời ở các vùng đồng bằng ven sông.
Câu 11: Lập bảng hệ thống các giai đoạn phát triển của người nguyên thủy trên đất nước ta ( thời gian , đòa điểm ,công cụ )
Các giai đoạn Thời gian Đòa điểm Công cụ
Người tối cổ
Cách đây 40-30
vạn năm
Hang Thẩm Khuyên ,Thẩm Hai (Lạng Sơn),Núi
Đọ ,Quan Yên (Thanh Hóa ), Xuân Lộc (Đồmg Nai
)
Đá ghè đẻo thô sơ dùng để chặt ,
đập
Người tinh khôn
(giai đoạn đầu)
Khoảng 3-2 vạn
năm trước đây
Mái đá Ngườm( thái Nguyên) ,Sơn Vi( Phú Tho)ï ,
Lai Châu( Sơn La )Bắc Giang, Thanh Hóa
Những chiếc rìu = hòn cuội ghè
đẻo thô sơ có hình thù rõ ràng
Người tinh
khôn(giai đoạn
phát triển)
12.000- 4.000
năm
Hòa Bình ,Bắc Sơn , Quỳnh Văn ( Nghệ An),Hạ
Long ( Quảng Ninh), Bàu Tró ( Quảng Bình)
Công cụ đá mài ở lưỡi sắc hơn :rìu
đá cuội ,rìu ngắn , rìu có vai..
Câu 12:Sự phân công lao động đã được hình thành như thế nào ? xã hội có gì đổi mới ?
-Nông nghiệp ngày càng phát triển . -Việc làm giữa nam và nữ được phân đònh rõ ràng
-Xã hội có sự đổi mới :
+Hình thành các làng bản, chiềng ,chạ có quan hệ mật thiết =>bộ lạc
+Chế độ phụ hệ thay thế mẫu hệ +Có sự phân chia giàu nghèo
Câu 13:Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào và được tổ chức ra sao ?
-Hoàn cảnh :
+Sản xuất phát triển cuộc sống đònh cư ,làng bản ,chiềng chạ mở rộng +Sự phân chia giàu nghèo +Nhu cầu giao lưu tự vệ
-Sơ đồ tổ chức:
Hùng vương
Lạc hầu-lạc tướng
Trung ương

Lạc tướng
(Bộ)
lạc tướng
(Bộ )
Bồ chính
(chiềng, chạ )
Bồ chính
(Chiềng, chạ)
Bồ chính
(Chiềng, chạ )
 Tổ chức còn đơn giản
Câu 14:Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang được biểu hiện như thế nào ?
*Đời sống vật chất:
- = nhà sàn , đi lại = thuyền .ăn cơm nếp ,cơm tẻ , rau cà cá thòt ,quả củ…
-Nam đóng khố ,nữ mặc váy , đeo đồ trang sức .
*Đời sống tinh thần :
-Tổ chức các lễ hội vui chơi ,thờ cúng => “mong mưa thuận gió hòa” -Chôn người chết cùng công cụ lao động và đồ trang sức.
=>Có ý thức cộng đồng sâu sắc.
Câu 15:Đất nước u Lạc có gì thay đổi?
+Nông nghiệp :sử dụng lưỡi cày đồng được cải tiến và phổ biến ->lúa gạo ,khoai,đậu ,rau…ngày một nhiều hơn
-Chăn nuôi ,đánh cá ,săn bắt phát triển
+các nghề thủ công:đồ gốm ,dệt ,làm đồ trang sức ,đóng thuyền ngày phát triển hơn
=> Ngành xây dựng và luyện kim ngày càng phát triển hơn .
=>Do kinh tế phát triển ,dân số tăng đã làm cho sự phân biệt giữa tầng lớp thống trò và nhân dân sâu sắc hơn.
Câu 16:Cuộc kháng chiến của nhân dân Tây u và Lạc Việt chống quân xâm lược Tần đã diễn ra như thế nào ?
Thế kỷ thứ III TCN nước Văn Lang không còn bình yên nữa->năm 218 nhà Tần xâm lược phương nam -> cư dân Lạc Việt và
Tây u đoàn kết chống giặc chiến đấu ròng rã -> Đồ Thư bò giết->nhà Tần bãi binh=>cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi
Câu 17:Nước u Lạc ra đời như thế nào ?
- Năm 201 Thục phán phải buộc V H nhường ngôi , hợp hai vùng đất Tây u và Lạc Việt thành một nước có tên là u Lạc
- Thục phán tự xưng là An Dương Vương đóng đô ở Phong Khê ( Cổ Loa- Đông Anh –Hà Nội )
-Bộ máy nhà nước giống thời Văn Lang nhưng chỉ khác là Vua có quyền hơn trong việc trò nước
Câu 18:Nước Văn Lang được thành lập như thế nào ?
Thế kỷ VII TCN thủ lónh Văn Lang hợp nhất các bộ lạc lập nước Văn Lang , tự xưng là Vua Hùng đóng đô ở Văn Lang ( Bạch
Hạc – Phú Thọ)
Câu 19:Nông nghiệp và các nghề thủ công của cư dân Văn Lang như thế nào ?
- Thóc lúa là lương thực chính ,ngoài ra còn có thêm khoai ,đậu ,bầu ,bí …trồng dâu ,nuôi tằm
-Nghề đánh cá ,nuôi gia súc ngày càng phát triển.
-Các nghề thủ công được chuyên môn hóa cao phát triển nhất là nghề luyện kim , trống đồng vừa thể hiện trình độ kỷ thuật
vừa là vật tiêu biểu cho nền văn hóa của ngừời Lạc Việt
Câu 20:Thuật luyện kim đã được phát minh như thế nào ?
-Cuộc sống đònh cư lâu dài đòi hỏi con người phải cải tiến công cụ sản xuất
-Kim loại được sử dụng đầu tiên là đồng =>thuật luyện kim ra đời mở ra con đường tìm nguyên liệu mới

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Đề cương ôn tập Lịch sử 6 kì 1