đề thi lớp 5 HKI

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu đề thi lớp 5 HKI

PGD-ĐT HUYỆN THÁP MƯỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ ĐIỀN 3 ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC
------------------------------------ ------------oOo-------------

ĐỀ THI HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2010 – 2011
MÔN : TIẾNG VIỆT ( VIẾT LỚP 5 )
THỜI GIAN : PHÚT
1/ CHÍNH TẢ : NGHE VIẾT

BÀI : BUÔN CHƯ LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO
Y Hoa lấy trong gùi ra một trang giấy, trải lên sàn nhà. Mọi người im phăng phắc.
Y Hoa nghe rõ cả tiếng đập trong lồng ngực mình. Quỳ hai gối lên sàn, cô viết hai chữ thật to, thật
đậm : “ Bác Hồ”. Y Hoa viết xong, bong bao nhiêu tiếng cùng hò reo :
- Ôi, chữ cô giáo này ! nhìn kìa !
- A, chữ, chữ cô giáo !
2/ TẬP LÀM VĂN :
Em hãy tả một em bé đang ở tuổi tập nói, tập đi.

ĐÁP ÁN :
Môn chính tả :
- Học sinh viết sai 1 lỗi trừ 0,5 điểm, sai trùng từ trừ một từ.
- Học sinh viết sai mẫu chữ quy định trừ 1 điểm .
- Học sinh viết đúng, rõ rang, đúng mẫu chữ hưởng 5 điểm.
Môn tập làm văn :
- Bài văn viết rõ ràng, sạch sẽ, đúng mẫu chữ theo quy định,rõ 3 phần mở bài, thân bài,kết bài,
lời văn trôi trải, mạch lạc, có xử dụng từ ngữ so sánh, nhân hóa,…hưởng 5 điểm. Tùy vào bài viết
của HS của từng vùng mà GV uyển chuyển cho điểm sao cho hợp lý.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu đề thi lớp 5 HKI