Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người

Chào mừng các thầy cô
Đã có mặt trong buổi dự giờ
hôm nay
Sinh học : Tiết 50:
B
B
ài
ài
48:
48:
Vai trò của thực vật đối
với động vật và đời sống
con người
A

Kiểm tra bài cũ
Câu 1: Tại sao ở vùng bờ biển, người ta
phải trồng rừng ở phía ngoài đê ?
Câu 2: Vai trò của việc trồng rừng .
II

Câu trả lời đúng :
Câu 1: Ở vùng bờ biển người ta phải
trông frừng ở phía ngoài đê để :
- Chống gió bão.
- chống xói mòn, rửa trôi đất.
Câu 2: Vai trò của việc trồng rừng :
Hạn chế hạn hán , lũ lụt.
B

Bài mới :
I  Vai trò của thực vật đối với động
vật
-
Thông qua quá trình quanh hợp, cây
xanh nhả ô – xi tạo ra chất hữư cơ
cung cấp cho hoạt đọng sống của
đọng vật.
-
Thực vật còn cung cấp nơi ở và nơi
sinh sản cho đọng vật.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người