Tap lam van 3 ke ve mot nguoi lao dong tri oc

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Tap lam van 3 ke ve mot nguoi lao dong tri oc


Trường CĐSP Hải Dương


1.Kiến thức:
-
Dựa vào tranh ảnh học sinh kể được một số
nghề lao động bằng trí óc.
-
Viết được những điều các em đã nói thành một
đoạn văn ngắn
Mc tiờu bi hc
Mc tiờu bi hc

2.Kĩ năng:
- Học sinh viết thành câu đúng quy tắc chính tả dùng từ
đúng và chính xác với mỗi nghề lao động trí óc trong
xã hội.
- Học sinh kể được tên một số nghề lao động trí óc.
- Nghe yêu cầu của giáo viên và câu trả lời cuẩ các bạn.
-
Học sinh trả lời được các câu hỏi giáo viên đưa ra,
làm được các bài tập trong SGK.
Mc tiờu bi hc
Mc tiờu bi hc

3.Thái độ:
- Yêu và quý trọng tất cả các nghề lao động của
con người.Có ý thức học tập tốt rèn luyện tốt để
trở thành những người có ích cho xã hội.
- Noi gương theo những tấm gương sáng mà các
em đã được học được biết đến như: Nhà bác học
Lương Đình Của,Niu-tơn, nhà báo Tạ Bích
Loan,nhà thơ Xuân Quỳnh...
Mc tiờu bi hc
Mc tiờu bi hc

TuÇn 22:
Líp 3

1
2
3
4
Câu 1: Quan sát các tranh sau và cho biết những người trí thức trong
tranh ấy là ai, họ đang làm việc gì?
Kiểm tra bài cũ:

Câu 2: Nhìn tranh và kể lại câu chuyện Nâng niu từng
hạt giống.
Lương Định Của
(1920 -1975)
Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Hãy kể về một người lao động trí óc mà
em biết.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Tap lam van 3 ke ve mot nguoi lao dong tri oc