Nhạc 6-tiết 22

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Nhạc 6-tiết 22
-Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện
sinh ngày 20-11-1951.
-
Âm nhạc của ông mang phong
cách trẻ trung, nhẹ nhàng, trữ
tình.
-
Những bài hát của ông như:
Ơi cuộc sống mến thương.Cô
bé giỗi hờn. Những nốt nhạc xanh…
-
Ông vừa là nhạc sĩ vừa là
nha sĩ.

Nhạc: Nguyễn Ngọc Thiện
Lời thơ: Viễn Phương

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Nhạc 6-tiết 22