giao an sinh hoat lop

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu giao an sinh hoat lop

Trường tiểu học Cam Phú
Ngày:8/09/2006
SINH HOẠT LỚP
TUẦN 1
I/ MỤC TIÊU:
- Tổng kết thi đua tuần 1.
- Đề ra phương hường hoạt động tuần 2
- Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh.
- Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần
II/ CÁCH TIẾN HÀNH
1/ Ổn định:
2/ Tổng kết thi đua tuần 1.
- Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần
- Lớp trưởng nhận xét chung.
- Giáo viên tổng kết
• Ưu điểm:
HS đi học chuyên cần. Tác phong gọn gàng.
HS có ý thức học tập tốt.
Vệ sinh trường lớp, sạch sẽ.
• Tồn tại:
Một số hS còn nói chuyên trong lớp học.
Một số học sinh còn quên đồ dùng học tập.
• Tuyên dương phê bình:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
3/ Phương hướng tuần 2:
- Tiếp tục củng cố nề nếp lớp.
- Phân công trực tuần chào cờ.
- Hướng dẫn học sinh trực sao đỏ.
- Hướng dẫn học sinh cách học môn tập Đọc
- Nhắc nhở học sinh cách trình bày vở.
- Nhắc nhở học sinh đi học đúng giờ.
4/ Dặn dò:
- Khắc phục tồn tại
- Thực hiện tốt phương hướng tuần sau
Tổ Trưởng kiểm tra

Ban Giám hiệu:
(Duyệt)
Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm
1
Trường tiểu học Cam Phú
Ngày:22/09/2006
SINH HOẠT LỚP
TUẦN 3
I/ MỤC TIÊU:
- Tổng kết thi đua tuần 2 và 3.
- Đề ra phương hường hoạt động tuần 4
- Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh.
- Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần
II/ CÁCH TIẾN HÀNH
1/ Ổn định:
2/ Tổng kết thi đua tuần 2 và 3.
- Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần
- Lớp trưởng nhận xét chung.
- Giáo viên tổng kết
• Ưu điểm:
-HS có nhiều tiến bộ về nề nếp.
- Đi họp đúng giờ
- Duy trì hát đầu giờ và giữa giờ
- HS có ý thức học tập tốt.
• Tồn tại:
- Một số học sinh viết và trình bày bài vở chưa cẩn thận.
- Trong lớp còn nói chuyện riêng.
• Tuyên dương phê bình:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
3/ Phương hướng tuần 4:
-Tiếp tục củng cố nề nếp lớp.
- Cúng cố các phép tính: cộng, trừ, nhân. Chia phân số.
- Khảo sát chất lượng đầu năm.
- Hướng dẫn học sinh làm bài luyện tập chung.
- Kiểm tra toán, lịch sử.
- Hướng dẫn học sinh làm một bài văn tả cảnh.
- Họp phụ huynh học sinh lớp .
4/ Dặn dò:
- Khắc phục tồn tại
- Thực hiện tốt phương hướng tuần sau
Tổ Trưởng kiểm tra

Ban Giám hiệu:
(Duyệt)
Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm
2
Trường tiểu học Cam Phú
Ngày:06/10 /2006
SINH HOẠT LỚP
TUẦN 5
I/ MỤC TIÊU:
- Tổng kết thi đua tuần 4 và 5
- Đề ra phương hường hoạt động tuần 6
- Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh.
- Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần
II/ CÁCH TIẾN HÀNH
1/ Ổn định:
2/ Tổng kết thi đua tuần 4 và 5
- Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần
- Lớp trưởng nhận xét chung.
- Giáo viên tổng kết
• Ưu điểm:
- Duy trì nề nếp tốt.
- Đi học đúng giờ và chuyên cần.
- Tham gia tốt các phong trào của lớp.
- Tham gia thi tuyển học sinh giỏi dạt 3em
• Tồn tại:
- Một số học sinh chữ viết còn xấu.
- Một vài học sinh trong lớp còn nói chuyện.
- Một số học sinh chưa chuẩn bị bài vở tốt ở nhà.
• Tuyên dương phê bình:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
3/ Phương hướng tuần 6:
- Tiếp tục củng cố nề nếp: Truy bài, múa hát tập thể.
- Phát động phong trào thu gom giấy vụn trong học sinh.
- Kiểm tra lịch sử, toán.
- Chọn HS tham gia đội tuyển văn nghệ của lớp.
- Phát động học sinh làm lồng đèn để dự thi.
- Nhắc nhở học sinh ăn uống, ngủ đúng giờ.
4/ Dặn dò:
- Khắc phục tồn tại
- Thực hiện tốt phương hướng tuần sau
Tổ Trưởng kiểm tra

Ban Giám hiệu:
(Duyệt)
Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm
3
Trường tiểu học Cam Phú
Ngày:20/10/2006
SINH HOẠT LỚP
TUẦN 7
I/ MỤC TIÊU:
- Tổng kết thi đua tuần 6 và 7.
- Đề ra phương hường hoạt động tuần 8
- Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh.
- Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần
II/ CÁCH TIẾN HÀNH
1/ Ổn định:
2/ Tổng kết thi đua tuần 6 và 7
- Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần
- Lớp trưởng nhận xét chung.
- Giáo viên tổng kết
• Ưu điểm:
HS có ý thức học tập tốt.
Đi học có học bài và làm bài đầy đủ.
Tham gia hội khỏe Phù Đổng cấp trường
Luyên tập văn nghệ chuẩn bị 20/11
Nề nếp của lớp tương đối tốt.
• Tồn tại:
- Một vài HS còn nói chuyện trong lớp.
- Đi học còn quên vở và chưa học bài ở nhà như: Thạch, Lợi,…
• Tuyên dương phê bình:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
3/ Phương hướng tuần 8:
- Tiếp tục củng cố nề nếp của lớp.
- Nhắc HS tham gia thi đấu bóng đá.
- Chuẩn bị bài tốt để kiểm tra tháng: Toán, chính tả, làm văn.
- Ôn tập tốt chuẩn bị thi giữa kì 1.
- Tiếp tục luyện tập các tiết mục văn nghệ.
- Đi học chuyên cần và đúng giờ.
4/ Dặn dò:
- Khắc phục tồn tại
- Thực hiện tốt phương hướng tuần sau
Tổ Trưởng kiểm tra

Ban Giám hiệu:
(Duyệt)
Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm
4
Trường tiểu học Cam Phú
Ngày:3/11/2006
SINH HOẠT LỚP
TUẦN 9
I/ MỤC TIÊU:
- Tổng kết thi đua tuần 8 và 9.
- Đề ra phương hường hoạt động tuần 10
- Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh.
- Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần
II/ CÁCH TIẾN HÀNH
1/ Ổn định:
2/ Tổng kết thi đua tuần 8 và 9.
- Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần
- Lớp trưởng nhận xét chung.
- Giáo viên tổng kết
• Ưu điểm:
- Nền nếp của lớp tương đối tốt.
- HS có ý thức ôn tập tốt.
- Tiếp tục luyện tập văn nghệ chuẩn bị cho 20/11.
- Có kế hoạch bồi dưỡng cho HS giỏi chuẩn bị thi cấp trường
- Tiếp tục rèn chữ viết đẹp cho học sinh.
• Tồn tại:
- Nhắc nhở học tập tốt hơn.
- Chưa chuẩn bị đò dùng học tập đầy đủ như: Thạch, …
• Tuyên dương phê bình:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
3/ Phương hướng tuần 10:
-Tiếp tục củng cố nề nếp lớp.
- Rèn thên cho học sinh toán và tiếng việt.
- Nhắc học sinh thi giữa kì nghiêm túc.
- Tiếp tục rèn chữ viết đẹp cho học sinh.
- Đi học đúng giờ và chuyên cần.
-Học và làm bài đầy đủ trươc khi đến lớp.
- Tuyệt đối không được nói chuyện trong giờ học.
4/ Dặn dò:
- Khắc phục tồn tại
- Thực hiện tốt phương hướng tuần sau
Tổ Trưởng kiểm tra

Ban Giám hiệu:
(Duyệt)
Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm
5
Trường tiểu học Cam Phú
Ngày:18/11/2006
SINH HOẠT LỚP
TUẦN 11
I/ MỤC TIÊU:
- Tổng kết thi đua tuần10 và 11
- Đề ra phương hường hoạt động tuần 12
- Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh.
- Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần
II/ CÁCH TIẾN HÀNH
1/ Ổn định:
2/ Tổng kết thi đua tuần 10 và 11.
- Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần
- Lớp trưởng nhận xét chung.
- Giáo viên tổng kết
• Ưu điểm:
- Hs có ý thức học tập tốt.
- Đi học chuyên cần.
- Giảm nói chuyên trong lớp.
- Hăng hái phát biểu xây dựng bài.
- HS biết giúp đỡ nhau trong học tập.
• Tồn tại:
- Một số HS chưa cẩn thận trong khi tính toán.
- Chứ viết chưa cẩn thận như: em Duy. Thạch. Huy,…
• Tuyên dương phê bình:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
3/ Phương hướng tuần12:
- Duy trì nề nếp lớp tốt.
- Không npĩ chuyện trong lớp.
- Hăng hái phát biểu xây dựng bài.
- Học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
- Thực hiện tốt nội qui của lớp, trường.
- Tác phong gọn gàng, sạch sẽ khi đến lớp.
4/ Dặn dò:
- Khắc phục tồn tại
- Thực hiện tốt phương hướng tuần sau
Tổ Trưởng kiểm tra

Ban Giám hiệu:
(Duyệt)
Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm
6
Trường tiểu học Cam Phú
Ngày:1/12/2006
SINH HOẠT LỚP
TUẦN 13
I/ MỤC TIÊU:
- Tổng kết thi đua tuần 12 và 13
- Đề ra phương hường hoạt động tuần 14 và 15
- Rèn luyên thói quen nề nếp kỉ luật nghiêm cho học sinh.
- Giáo dục học sinh theo chủ điểm của tháng, tuần
II/ CÁCH TIẾN HÀNH
1/ Ổn định:
2/ Tổng kết thi đua tuần 12 và 13.
- Các tổ báo cáo các hoạt động thi đua của tổ trong tuần
- Lớp trưởng nhận xét chung.
- Giáo viên tổng kết
• Ưu điểm:
- HS đi học chuyên cần.
- Ý thức học tập tốt.
- Đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập.
- Phát biểu xây dựng bài.
- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ khi đến lớp.
• Tồn tại:
- Một số học sinh ý thức học tập chưa tốt như Thạch, Cẩm Vy,.
- Một số học sinh hay nói chuyên trong lớp như Lợi, Nhân
• Tuyên dương phê bình:
- Tuyên dương Hoàng, Hoài,
- Phê bình em Lợi, Nhân, Thạch,…
3/ Phương hướng tuần 14 và 15:
- Tiếp tục củng cố nề nếp lớp.
- Rèn văn và toán cho học sinh.
- Nhắc nhở học sinh yếu học tốt hơn.
- Thường xuyên kiểm tra bài vơ của học sinh.
- Giáo dục học sinh vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
- Học bài và làm bài đầy đủ khi đến lớp.
4/ Dặn dò:
- Khắc phục tồn tại
- Thực hiện tốt phương hướng tuần sau
Tổ Trưởng kiểm tra

Ban Giám hiệu:
(Duyệt)
Sinh hoạt lớp4 Nguyễn Thị Thanh Tâm
7

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu giao an sinh hoat lop