giao an dien tu bai nuoc

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu giao an dien tu bai nuoc


ỨNG DỤNG CNTT DẠY HỌC
TRONG MÔN HÓA HỌC
Giáo viên: Đỗ Thanh Hùng

Câu hỏi yêu cầu học sinh phải trả lời.

Nội dung cần ghi vào vở.

Để biết được những vấn đề này chúng ta nghiên cứu bài: NƯỚC.

Tiết: 53 Bài: 36

Tiết: 53 Bài: 36
Những nguyên tố hoá học nào có trong thành phần của nước?
Chúng hoá hợp với nhau theo tỉ lệ về thể tích và khối lượng
như thế nào?

Tiết: 53 Bài: 36
I.THÀNH PHẦN HOÁ
HỌC CỦA NƯỚC:
1.Sự phân huỷ nước:
Học sinh quan sát thí nghiệm và trả lời các
câu hỏi sau:
-Quan sát hiện tượng xảy ra trên điện cực dương và
điện cực âm.
-Xác định chất khí thoát ra ở các điện cực.
-Cho biết tỉ lệ thể tích giữa khí H
2
và khí O
2
thu được
trong thí nghiệm.
-Viết phương trình phân huỷ nước bằng dòng điện.
a.Quan sát thí nghiệm và
trả lời câu hỏi:

Tiết: 53 Bài: 36
I.THÀNH PHẦN HOÁ
HỌC CỦA NƯỚC:
1.Sự phân huỷ nước:
Nêu hiện tượng xảy ra trên các điện cực dương và
điện cực âm ?
a.Quan sát thí nghiệm và
trả lời câu hỏi:
b.Nhận xét:
Khi cho dòng điện 1 chiều đi qua nước, trên bề mặt 2
điện cực sẽ xuất hiện bọt khí.
Xác định chất khí thoát ra ở các điện cực.
Ở điện cực dương (ống nghiệm B) thu được khí O
2

và ở điện cực âm (ống nghiệm A) thu được khí H
2.
Em hãy so sánh thể tích của H
2
và O
2
sinh ra ở hai
điện cực.
Viết phương trình phân huỷ nước bằng dòng điện.
2H
2
O điện phân 2H
2
+ O
2

Thể tích khí H
2
sinh ra ở điện cực âm gấp 2 lần thể
tích khí O
2
sinh ra ở điện cực dương.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu giao an dien tu bai nuoc