Bài hát:Em yêu cây xanh

Theo điệu Cò lả
Viết lời mới: Nguyễn Thị Bích
(MG Măng Non)