Tap lam van 4: Luyen tap mieu ta cay coi.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Tap lam van 4: Luyen tap mieu ta cay coi.Kiểm tra bài cũ:
-
Có mấy cách kết bài trong bài văn miêu tả cây cối?
- Đọc kết bài theo yêu cầu bài tập 4 tiết trước ?
Thứ sáu ngày 16 tháng 3 năm 2007
Tập làm văn

Thứ sáu ngày 16 tháng 3 năm 2007
Tập làm văn
Luyện tập miêu tả cây cối
Đề bài: Tả một cây bóng mát (hoặc cây ăn quả,
cây hoa) mà em yêu thích.
Dàn ý bài văn miêu tả cây cối
-
Giới thiệu cây định tả.
-
Tả bao quát.
-
Tả từng bộ phận của cây.
-
Nêu ích lợi của cây, nêu cảm nghĩ của em.
Tiêu chí nhận xét:
-
Bài văn đã đủ ba phần chưa?
-
Nội dung miêu tả có đúng với yêu cầu của đề bài
không?
-
Thân bài trình tự miêu tả hợp lí chưa?
-
Mở bài, kết bài theo cách nào?
-
Dùng từ, diễn đạt, liên kết các ý ra sao?
V

Thứ sáu ngày 16 tháng 3 năm 2007
Tập làm văn
Luyện tập miêu tả cây cối
Đề bài: Tả một cây bóng mát (hoặc cây ăn quả,
cây hoa) mà em yêu thích.
Củng cố, dặn dò:
Để làm được một bài văn tả cây cối hoàn chỉnh
chúng ta cần theo trình tự nào?


Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Tap lam van 4: Luyen tap mieu ta cay coi.