Ca dao yeu thuong tinh nghia NC-10

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Ca dao yeu thuong tinh nghia NC-10Tr­êng THPT HuyÖn §×nh LËp – L¹ng S¬n
TiÕt: 29
Ng­êi thiÕt kÕ: Hoµng ThÞ Kim Ho¹t

I. Tìm hiểu chung:
1.Ca dao Việt Nam đa dạng, phong phú:
Nội dung
bài học:
I.Tìm hiểu chung:
1.Ca dao Việt Nam
đa dạng,phong phú:
2.Giầu giá trị tư tư
ởng nghệ thuật
3. Chủ đề:
Ca dao yêu thương tình nghĩa
Đọc phần tiểu dẫn và cho biết: Phần tiểu
dẫn trình bày những nội dung gì?
-Diễn tả đời sống nội tâm của con người trong mối quan hệ:Tình cảm gia
đình,quê hương, trai gái yêu nhau...
- Tiếng nói của người lao động ở nhiều lứa tuổi,nghề nghiệp ,địa phương..
2.Giàu giá trị tư tưởng và nghệ thuật:
-Đa số sử dụng thơ 6/8
-Nhiều hình ảnh so sánh,ẩn dụ, lặp
-Ngôn ngữ gần gũi với đời thường.
3.Chủ đề:
-Ca dao than thân
-Ca dao yêu thương, tình nghĩa
- Ca dao hài hước ,trào phúng.
->Là những hòn ngọc quý của nhân dân.

Ca dao yêu thương tình nghĩa
Nội dung bài
học:
I.Tìm hiểu chung:
1.Ca dao VN đa dạng,
phong phú
2.Giàu giá trị tư tưởng
và nghệ thuật
3.Chủ đề: ba
II.Đọc- hiểu chi tiết:
II.Đọc- hiểu chi tiết:
Thảo luận (theo bàn ) : Có thể xếp 6 bài ca
dao thành mấy nhóm?Mỗi nhóm gồm
những bài nào?Đặt tiêu đề cho mỗi nhóm ?
Cơ sở nào giúp em xếp thành nhóm như
vậy?
* Chia nhóm:
-
Nhóm 1: Bài 1-> 3 : Lời tỏ tình. (Tiết 1)
-
Nhóm 2: Bài 4 : Nỗi lòng của cô gái
-
Nhóm 3: Bài 5 : Tình cũ người xưa.
-
Nhóm 4: Bài 6 : Lỡ hẹn.
-
->Cơ sở:Dựa vào nội dung và hình thức biểu
hiện
( Tiết 2)

Ca dao yêu thương tình nghĩa
Nội dung bài
học:
I.Tìm hiểu chung:
1.Ca dao VN đa dạng,
phong phú
2.Giàu giá trị tư tưởng
và nghệ thuật
3.Chủ đề: ba
II.Đọc- hiểu chi tiết:
II.Đọc- hiểu chi tiết:
Thảo luận( theo bàn): Bài 1,2,3: Lời
của ai nói với ai?Tình ý trong 3 bài ca
dao là gì? ở ba bài này có gì giống nhau
về hình thức?
Thảo luận( theo bàn): Bài 1,2,3: Lời
của ai nói với ai?Tình ý trong 3 bài ca
dao là gì? ở ba bài này có gì giống nhau
về hình thức?
* Xác định:
-
Lời: Chàng trai ( Baì 1,3) , cô gái ( Bài 2)
-
Tình ý: Sự tỏ tình của trai gái
-
Hình thức : Giống nhau về: Hình ảnh mang tính
ẩn dụ và lời thơ 6/8.

Ca dao yêu thương tình nghĩa
.
Thảo luận: Chủ thể trữ tình trong bài ca dao là ai?
lời giãi bày của nhân vật trữ tình được bộc lộ như thế nào(Tìm chi tiết và đánh giá?)
-
Tác giả dân gian sử dụng nghệ thuật gì để bộc lộ tình cảm của nhân vật trữ tình?
-
Nhóm 1,2 Bài 1; Nhóm 3, 4 : Bài 2 ; Nhóm 5, 6,7,: Bài 3.
Bài 1: Cô kia đứng ở bên sông
Muốn sang anh ngả cành hồng cho sang
Bài 2: Ước gì sông rộng một gang
Bắc cầu dải yếm để chàng sang chơi
Bài 3: Ước gì anh hoá ra gương
Để cho em cứ ngày thường em soi
Ước gì anh hoá ra cơi
Để cho em đựng cau tươi trầu vàng.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Ca dao yeu thuong tinh nghia NC-10