Bai: Chia so do thoi gian

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bai: Chia so do thoi gian

Thứ ba ngày 14 tháng 3 năm 2009
Môn :Toán
CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN CHO MỘT SỐ
I. Mục tiêu: Sau bài học học sinh biết:
- Biết cách đặt tính và tính phép chia số đo thời gian.
- Biết thực hiện đúng phép chia số đo thời gian.
- Vận dụng giải các bài toán thực tiễn.
- Rèn Kỹ năng tính toán và tính cẩn thận trong khi làm bài.
II. Chuẩn bò:
- Giấy ru ki ghi Ví dụ 1,2 SGK.
- Bảng nhóm HS thảo luận 6 bảng
III. Các hoạt động dạy và học :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’
4’
30

7’
9’
1. n đònh tổ chức :
2. Bài cũ:
- GV gọi HS nêu cách thực hiện nhân số đo
thời gian và thực hiện 1 phép nhân số đo thời
gian.
- Giáo viên nhận xét – cho điểm.
3. Bài mới: Chia số đo thời gian.
* Ví dụ 1:
- GV treo bảng phụ có nội dung như ví dụ 1
SGK.
- GVHDHS phân tích đề bài – Tóm tắt
- GV nêu câu hỏi: Muốn tính thời gian Hải thi
đấu một ván cờ mất bao lâu ta thực hiện phép
tính gì ?
- GV hình thành phép chia:
42 phút 30 giây : 3 = ?
- GV cho HS khá giỏi tự tính, hướng dẫn HS
TB, yếu thực hiện.
- GVNX chốt lại kết quả.
* Ví dụ 2:
- GV treo bảng phụ có nội dung như ví dụ 2
SGK.
* GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm 4
HS thực hiện .(3’) thực hiện trên bảng nhóm.
- Quan sát theo dõi, giúp đỡ HS.
- GVHDHS cách đổi đơn vò đo khi số bò chia
có dư.
- Giáo viên chốt.
- Hát
- Học sinh nêu và làm bài theo yêu cầu
của GV, lớp làm bảng con.
- Cả lớp nhận xét.
- Học sinh đọc đề.
- Thảo luận nhanh theo cặp cách thực
hiện.
- Nêu cách tính của đại diện từng nhóm.
42 phút 30 giây 3
12 14 phút 10 giây
0 30 giây
00
* Học sinh đọc đề.
+ Thảo luận tự giải theo nhóm.
- Đại diện 2 nhóm trình bày kết quả và
nêu cách thực hiên.
- Các nhóm khác NX và giải thích bài
làm đúng.
- 2-3 học sinh nêu lại.
14

8’
6’
4’
1’
+ Chia từng cột đơn vò cho số chia.
+Trường hợp có dư ta đổi sang đơn vò nhỏ hơn
liền kề.
+ Cộng với số đo có sẵn.
+ Chia tiếp tục.
 Thực hành – Luyện tập.
* Bài 1: Làm cá nhân.
GV tổ chức HS thực hiện rồi sửa bài.
* Bài 2: Làm cá nhân
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu:
+ Người thợ làm việc từ lúc nào?
+ Người thợ làm việc đến khi nào?
+ Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ người thợ làm
được mấy dụng cụ?
+ Vậy muốn biết làm 1 dụng cụ hết bao nhiêu
thời gian chúng ta làm như thế nào?
- GV lưu ý HS :Tìm thời gian làm việc = giờ
kết thúc – giờ bắt đầu.
- Quan sát theo dõi HD HS yếu làm bài.
- Nhận xét chữa bài chấm điểm bài làm HS
4. củng cố
- Gọi HS nêu cách thực hiện phép chia số đo
thời gian với một số .
+ Tổ chức cho HS thi đua theo dãy bàn tính
nhanh 2 phép tính :
21 giờ 15 phút : 5
49 phút 30 giây : 15
- Nhận xét, tuyên dương.
Dăn dò :
- Chuẩn bò: bài Luyện tập.
- Nhận xét tiết học.
- 4 Học sinh thực hiện trên
bảng lớp.
- HS lớp tính VBT và NX kết
quả.
* Học sinh đọc đề
- Nêu tóm tắt trả lời theo câu hỏi của
GV.
- 1 em lên bảng làm.
- Lớp làm bài vào vở.
- Nhận xét. chữa bài.
Bài giải
Thời gian người thợ làm đïc 3 dụng
cụ :
12 giời – 7 giờ 30 phút = 4 giờ 30 phút.
Thời gian trung bình để người thợ làm 1
dụng cụ là:
4 giờ 30 phút : 3 = 1 giờ 30 phút
Đáp số : 1 giờ 30 phút
- Trình bày cách thực hiện chia số đo
thời gian.
- Thực hiện và nêu kết quả.
XÁC NHẬN CỦA BGH Người soạn
Bế Xuân Giang

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bai: Chia so do thoi gian