Quản lý trường mầm non

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Quản lý trường mầm non

Bích Thuận_Đức Hoà_Lon
g An
PHẦN MỀM
                 QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON
Bích Thuận_Đức Hoà_Lon
g An
Bích Thuận_Đức Hoà_Lon
g An
Quản lý Trường Mầm non là phần mềm hỗ trợ các trường
mầm non đơn giản hoá các công việc quản lý trong nhà
trường.
Các chức năng chính: 
1.      Quản lý học sinh 
- Quản lý hồ sơ học sinh (họ tên, ngày sinh, giới tính,
địa chỉ …).
- Theo dõi ngày nghỉ học, học sinh chuyển đến -
chuyển đi.
- Đánh giá các tiêu chí phát triển của trẻ ( Phát triển
thể chất, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, tình
cảm, thẩm mỹ .v.v..)
2.      Quản lý thực đơn 
- Quản lý Nhập - xuất kho lương thực - thực phẩm
- Xây dựng món ăn, lập thực đơn mẫu có đủ dinh
dưỡng (Calo, số lượng và tỷ lệ Protid – Lipid – Gluxid…)
cho khẩu phần ăn của trẻ.
- Xây dựng thực đơn nhà trường
- Tính lượng thực phẩm cần nhập - xuất mỗi ngày theo
số lượng thực tế học sinh đi học
- Lập bảng quyết toán thực phẩm hàng ngày
- Tổng hợp các báo cáo thống kê về nhập - xuất thực
phẩm. Kiểm kê kho lương thực, thực phẩm
Bích Thuận_Đức Hoà_Lon
g An
Bích Thuận_Đức Hoà_Lon
g An
3.      Quản lý Học phí 
- Quản lý thu - chi: Phiếu thu tiền, quyết toán ra trường.
- Bảng kê chi tiết và tổng hợp các khoản thu của học sinh. Bản kê
chi tiết phiếu ăn của học sinh
- Thống kê danh sách các học sinh chưa nộp học phí, các khoản
dịch vụ học sinh đăng ký…
4.      Theo dõi sức khoẻ, thể chất 
- Quản lý quá trình khám bệnh, tiêm chủng, chiều cao, cân nặng
của trẻ
- Lập biểu đồ tăng trưởng của trẻ.
- Theo dõi quá trình phát triển của trẻ qua các kênh.
- Theo dõi trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì.
- Tổng hợp báo cáo công tác nuôi dưỡng…
5.      Quản lý phòng y tế 
- Quản lý Nhập - xuất kho thuốc và đồ dùng y tế trong trường
- Quản lý quá trình khám và cấp phát thuốc
- Lập thẻ kho, kiểm kê kho thuốc.
- Tổng hợp các báo cáo thống kê về quá trình khám và cấp phát
thuốc cho học sinh

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Quản lý trường mầm non