Chăm sóc và bảo vệ cây trong vườn trường.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Chăm sóc và bảo vệ cây trong vườn trường.

Giáo án môn đạo đức tuần 32
*********
Ngày soạn : 18 / 11 / 2008 .
Ngày thể hiện : Đống Thị Lý
BÀI : CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ CÂY XANH TRONG
VƯỜN TRƯỜNG .
I . MỤC TIÊU :
1. Kiến thức : Giúp HS hiểu :
- HS thấy được lợi ích của cây xanh cải tạo môi trường thiên nhiên , cung cấp bóng mát , đem
lại bầu không khí trong lành và niềm vui cho con người .
-HS được tham gia vào các hoạt động chăm sóc , bảo vệ cây xanh trong vườn trường .
2. Thái độ :
- HS có ý thức biết bảo vệ , chăm sóc cây trồng ở vườn trường , ở nhà , nơi công cộng ,...
- HS biết thực hiện quyền được bày tỏ ý kiến của trẻ em :
+ Đồng tình , ủng hộ những hành vi bảo vệ , chăm sóc cây xanh . Phê bình hay không tán
thành những hành vi phá hoại cây xanh .
+ Báo cáo cho người có trách nhiệm khi phát hiện hành vi phá hoại cây xanh .
3. Hành vi :
- Thực hiện tốt việc chăm sóc và bảo vệ cây trong vườn trường xanh , đẹp .
- Tham gia tích cực vào các hoạt động chăm sóc và bảo vệ cây xanh do nhà trường , Liên đội
và lớp phát động .
II . CHUẨN BỊ TƯ LIỆU VÀ ĐDHT :
- Giấy khổ to ( kẻ sẵn nội dung hoạt động 1 , 4 ) , Phiếu giao TH ( Hoạt động 2 ) ,bút dạ .
- Tranh ảnh một số cây trồng , cây cảnh , cây hoa ,...
- Bài hát trồng cây , nhạc của Văn Tiến , lời của Bế Kiến Quốc ( Có trong chương trình TV
lớp 3 )
- Truyện kể : Ai là bạn của cây ? của nhà xuất bản Giáo dục .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
1. Ổn định : GV mở máy cho HS nghe nhạc
bài hát : Bài hát trồng cây .
2. Kiểm tra bài cũ :
+ Kể tên các con vật gia đình đã nuôi ?Chúng
có những lợi ích gì ?
+ Nhà em có trồng những loại cây gì ? Em đã
trồng và chăm sóc chúng như thế nào ?
- Nhận xét – tuyên dương
3. Dạy bài mới :
* Giới thiệu bài & ghi đề bài lên bảng .
HOẠT ĐỘNG 1 : Báo cáo kết quả điều tra
* Mục tiêu : HS biết về các hoạt động , việc
- HS nghe hát & vỗ tay theo nhịp điệu bài hát
- 2 HS trả lời câu hỏi . Cả lớp theo dõi , nhận
xét .
làm chăm sóc & bảo vệ cây xanh trong vườn
trường (ở nhà , ở địa phương) ; biết quan tâm
hơn đến các công việc chăm sóc và bảo vệ
cây xanh .
*Cách tiến hành :
- GV thu các phiếu điều tra ( quan sát ) của
HS , yêu cầu một số HS trình bày kết quả
điều tra ( quan sát ) theo nội dung câu hỏi
trong phiếu điều tra :
+ Hãy kể tên loại cây trồng mà em biết ở
vườn trường ?
+ Các loài cây đó được em chăm sóc và bảo
vệ như thế nào ?
+ Em đã tham gia chăm sóc , bảo vệ cây như
thế nào ?
+ Nêu ích lợi của việc chăm sóc và bảo vệ
cây xanh ?
-Yêu cầu đại diện nhóm lên trình bày kết quả
điều tra . Các nhóm khác trao đổi bổ sung
- GV nhận xét việc trình bày của các nhóm
điều tra và khen ngợi những HS đã quan tâm
đến tình hình cây xanh trong vườn trường
cũng như ở địa phương .
HOẠT ĐỘNG 2 : Đóng vai
* Mục tiêu : HS biết thực hiện một số hành vi
chăm sóc và bảo vệ cây xanh trong vườn
trường ; thực hiện quyền được bày tỏ ý kiến ,
được tham gia của mình .
*Cách tiến hành :
- GV chia nhóm và yêu cầu các nhóm đóng
vai theo một trong các tình huống :
Tình huống 1 : Phước xách nước tưới cây
nhưng bị Tâm cản lại , vì cây này không phải
là cây của lớp mình chăm sóc . Nếu em là
Phước , em sẽ làm gì ?
Tình huống 2 : Hạ nhổ cỏ , bón phân ở một
gốc cây xanh để chăm sóc cho cây tươi tốt .
Tuấn cản lại & nói Hạ làm việc vu vơ .
- Nộp phiếu điều tra cho GV .
- Một số HS trình bày lại kết quả điều tra
theo yêu cầu câu hỏi gợi ý :
+ Ở trong vườn trường em có rất nhiều loại
cây : xà cừ , phượng vĩ , thông , tràm , bằng
lăng , bút , me tây , ....
+ Chúng em chăm sóc cây thật chu đáo : nhổ
cỏ , tưới nước , bón phân , bắt sâu , tỉa cành ,
các cây non mới trồng chúng em rào cọc ,
bón phân tưới nước hằng ngày .
+ Hăng hái và tích cực tham gia vào các hoạt
động chăm sóc , bảo vệ cây xanh thường
xuyên theo sự phân công của LĐ, nhà trường,
của lớp .
+ Trồng cây xanh , ngoài những ích lợi về
kinh tế , cây xanh còn đem lại bóng mát cho
chúng em sinh hoạt , học tập & vui chơi ; bảo
vệ được môi trường : xanh -sạch -đẹp .
- Cử đại diện nhóm trình bày , các nhóm khác
trao đổi bổ sung .
- Lắng nghe & ghi nhớ .
- Chia thành nhóm 4 HS , cử đại diện nhận
tình huống về nhóm mình .
+ nhóm 1 , nhóm 5 – tình huống 1
+ nhóm 2 – tình huống 2
+ nhóm 3 , nhóm 6 – tình huống 3
+ nhóm 4 – tình huống 4
Nếu em là Hạ , Em sẽ xử lí bằng cách nào ?
Tình huống 3 : Nhung trực nhật lớp xong , tất
cả rác có trong lớp , Nhung bảo các bạn đem
đốt rác dưới một gốc cây xanh gần lớp . Khi
em phát hiện , em đã xử lí như thế nào ?
Tình huống 4 : Nghĩa rủ Nam đi học sớm để
trèo lên cây trong vườn trường chơi trò chơi
đánh đu . Nếu em là Nam , em sẽ làm gì ?
- Cho HS thảo luận và chuẩn bị đóng vai .
- Y/C từng nhóm đóng vai . Cả lớp trao đổi
bổ sung ý kiến .
- GV kết luận :
+ Tình huống 1 : Phước nên xách nước tưới
cây để cho cây xanh tốt & giải thích cho bạn
hiểu . Đó là việc làm tốt có lợi ích cho con
người .
+ Tình huống 2 : Hạ nên ý thức làm việc đó .
Vì nhổ cỏ , bón phân là việc làm cần thiết để
chăm sóc và bảo vệ cây xanh vườn trường ,
được nhà trường và cô giáo phân công .
+ Tình huống 3 : Ngăn cản việc làm của
Nhung . Giải thích cho bạn hiểu : đốt rác
dưới gốc cây sẽ làm cho cây chết .
+ Tình huống 4 : Nam sẽ không tham gia
chơi trò chơi trèo cây hoặc đánh đu cùng
bạn . Vì chơi những trò chơi ấy vừa nguy
hiểm cho bản thân và có thể làm gãy cành
cây .
* GV khuyến khích các em bày tỏ ý kiến của
mình khi bạn chưa thực hiện tốt việc tham
gia chăm sóc và bảo vệ cây xanh .
HOẠT ĐỘNG 3 : HS vẽ tranh , hát , đọc
thơ , kể chuyện về việc chăm sóc & bảo vệ
cây xanh .
- Tổ chức cho HS tham gia thi vẽ tranh , hát ,
đọc thơ , kể chuyện về việc chăm sóc bảo vệ
cây xanh .
- Cho từng cá nhân – nhóm lên thể hiện từng
thể loại .
- GV kể cho HS nghe câu chuyện : Ai là bạn
của cây ?
- Đàm thoại nhanh nội dung câu chuyện :
- HS thảo luận và chuẩn bị đóng vai .
- Từng nhóm lên đóng vai . Cả lớp trao đổi
bổ sung về cách xử lí nội dung tình huống có
hay không ? Đúng hay chưa đúng ? Các vai
diễn thế nào ? ...
- Lắng nghe , ghi nhớ những việc nên làm &
cần phải làm ngay để chăm sóc và bảo vệ cây
xanh . Tránh xa những hành vi không tốt như
phá hoại , trèo cây , bẻ cành , đốt rác dưới
gốc cây , chăm sóc cây được phân công
không chu đáo làm cây chậm lớn , không
phát triển hoặc chết .
- Mỗi HS tự chọn & chuẩn bị cho mình một
trong các thể loại ( Vẽ tranh , hát , đọc thơ
hay kể chuyện )
-Từng cá nhân thi hát , đọc thơ , kể chuyện
,trưng bày tranh vẽ trước lớp .Cả lớp bình
chọn bạn thể hiện hay nhất .
- Nghe cô kể chuyện : Ai là bạn của cây ?
- Cặp HS cùng bàn , trao đổi với nhau & trả
lời câu hỏi :

+ Cây xanh cần được chăm sóc như thế nào
thì mới có thể xanh tươi và ra hoa kết quả
được ?
+ Công việc của chim Gõ Kiến là gì ? Công
việc đó có ích gì cho cây xanh ?
+ Qua câu chuyện , bạn rút ra được bài học
gì về tình bạn ?
- Qua chuyện kể GV liên hệ mối quan hệ
chặt chẽ giữa thiên nhiên với đời sống của
con người , trong đó cây xanh giữ vai trò
quan trọng nhất .
HOẠT ĐỘNG 4: Trò chơi ai nhanh , ai
đúng
* Mục tiêu : HS ghi nhớ các việc làm chăm
sóc và bảo vệ cây xanh :
* Cách tiến hành :
- GV chia HS thành 2 đội và phổ biến luật
chơi : Trong khoảng thời gian quy định , 2
đội phải liệt kê các việc nên làm và không
nên làm cần thiết để bảo vệ cây xanh . Mỗi
việc đúng được tính 1 điểm .Đội nào ghi
được nhiều việc nhất , đúng nhất và nhanh
nhất , đội đó sẽ thắng cuộc .
- Tổ chức cho HS thực hiện trò chơi
+ Treo bảng phụ có chia sẵn 2 cột :
1/ Việc nên làm để chăm sóc & bảo vệ
cây xanh .
2/ Việc không nên làm đối với cây xanh .
+ Theo dõi , động viên HS tham gia trò chơi
- Y/C cả lớp nhận xét , đánh giá kết quả thi
của các đội .
- GV tổng kết , khen nhóm khá nhất .
- Kết luận chung : Cây xanh rất cần thiết cho
đời sống con người .Góp phần bảo vệ & cải
tạo môi trường luôn xanh - sạch - đẹp .
4. Củng cố :
+ Cây xanh trong vườn trường đem lại cho
chúng em những lợi ích gì ?
+ Để cho cây xanh được phát triển , chúng
em cần phải làm gì ? ...
5. Dặn dò :
- Nhận xét tiết học và kết thúc bài học .
+ Cây xanh cần phải được chăm sóc thường
xuyên hằng ngày ( Bón phân , bắt sâu , nhổ
cỏ , tưới nước , ...) thì mới xanh tươi & ra
hoa , kết quả được .
+ Chim Gõ Kiến làm nhiệm vụ bắt sâu cho
thân cây .
+ Người bạn tốt của cây là chúng em và các
loài sinh vật có ích ( Các loài chim , ong ,
bướm ,...)

- Chia lớp thành 2 đội , nghe phổ biến luật
chơi .
- HS 2 đội tiếp sức nhau ghi những việc nên
làm và không nên làm
1/ Nên : Bắt sâu , nhổ cỏ , tỉa cành , tưới
nước , bón phân , bảo vệ cây ,...
2/ Không nên : trèo cây , hái hoa , bẻ cành ,
bắt tổ chim trên cây , đốt rác dưới gốc cây ,...
- Động viên cổ vũ các bạn tham gia trò chơi .
- Cả lớp nhận xét , đánh giá , bình chọn nhóm
thắng cuộc .
- Chuẩn bị bài : Chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ .

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Chăm sóc và bảo vệ cây trong vườn trường.