Nhận biết cây cối và con vật

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Nhận biết cây cối và con vật

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỐNG NHẤT
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI- LỚP 2A
BÀI 30
GIÁO VIÊN: Phạm Thị Linh
. Kể tên một số con vật sống dưới nước?
KIỂM TRA BÀI CŨ
Cá chép
Tôm đất
Cua đồng
Cá vàng
Sống ở
nước ngọt
Sống ở
Nước mặn
Cá ngừ
Cá mập
Tự nhiên và Xã hội
Bài 30
+ Hãy nêu tên các cây có trong hình?
+ Các cây đó sống ở đâu?
Hoạt động 1: Tên và nơi sống của các cây.
Cây phượng
1
Cây phong lan
2
Cây súng
3
Cây rau muống
4
Cây sống trên cạn
Cây có rễ hút hơi nước và các
chất trong không khí
Cây sống dưới nước
Cây vừa sống trên cạn,
vừa sống dưới nước

10
7
9
8
5
11
6
Hãy nêu tên các con vật có trong hình?

Hoạt động 2: Tên và nơi sống của các con vật

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Nhận biết cây cối và con vật