Hình hộp chữ nhật

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Hình hộp chữ nhật


PHÒNG GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
Môn : Hình học 8
Tiết :55
GIÁO VIÊN : NGUYỄN THỊ THU VÂN
Hòa Vinh, tháng 4, năm 2008

Chào mừng q thầy cô về
dự giờ thăm lớp .


GV: Nguyễn Th Thu Vânị
GV: Nguyễn Th Thu Vânị
Trường THCS Trần Hưng Đạo
Trường THCS Trần Hưng Đạo

TIEÁT HOÏC BAÉT ÑAÀU

Hãy quan sát một số vật thể trong không gian:
Mọi điểm trên một hình, có nằm trên một mặt phẳng
không ?

Hãy quan sát hình 69 SGK/ 95
ĐỈNH
CẠNH
MẶT
CHƯƠNG IV:HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG, HÌNH CHÓP ĐỀU
A – HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG :
TIẾT 55 : HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
1/ HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

Hình hộp chữ nhật có 6 mặt, mỗi mặt là một
hình chữ nhật, có 8 đỉnh, 12 cạnh,
Hai mặt của hình hộp chữ nhật không có
cạnh chung gọi là hai mặt đối diện , có thể
xem là hai mặt đáy, khi đó các mặt còn lại
là mặt bên .
Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có 6
mặt là những hình vuông .
? Trong thực tế các em đã gặp những vật
nào là hình hộp chữ nhật
Tiết 55: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
1/ HÌNH HỘP CHỮ NHẬT:

? Đọc tên và viết tên một
hình hộp chữ nhật như thế
nào ?
Tiết 55: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
1/ HÌNH HỘP CHỮ NHẬT:
ABCD.MNPQ

? Quan sát hình hộp chữ
nhật ABCD.A

B

C

D

Hãy
kể tên các mặt , các đỉnh, và
các cạnh của hình hộp chữ
nhật.
TIẾT 55: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
1 / HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
2/ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Hình hộp chữ nhật