Tiết 27. Vẽ tranh. Đề tài cảnh đẹp đất nước

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Tiết 27. Vẽ tranh. Đề tài cảnh đẹp đất nướcI. Quan sát nhận xét
BÀI TẬP:

Sắp xếp các cảnh đẹp sau đây theo thứ tự từ
Bắc vào Nam.

Chùa Thiên Mụ
Sa pa Phong Nha
Tháp rùa
Tây Nguyên
Chợ Bến Thành

Kể tên một số danh lam thắng cảnh của Việt Nam được
UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới

Cảnh đẹp Huế

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Tiết 27. Vẽ tranh. Đề tài cảnh đẹp đất nước