giao an gdqp tiet 22 lop 10

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu giao an gdqp tiet 22 lop 10

Ngày 08 -02- 2009 .
Giáo án
Tiết 22 :Luyện tập đội ngũ _Trung Đội .
I . Mục tiêu , yêu cầu .
1. Về kiến thức .
- Hiểu đợc ý nghĩa thứ tự động tác tập hợp đội hình trung đội và các động tác
của điều lệnh đội ngũ từng ngời không có súng .
2 . Về kĩ năng .
- biết điều khiển tập hợp các đội hình cơ bản của trung đội , thành thạo các động
tác đội ngũ từng ngời không có súng .
- Biết vận dụng linh hoạt vào quá trình học tập và sinh hoạt tại trờng .
3 .Về thái độ .
- Có ý thức tổ chức kỉ luật , tác phong nhanh nhẹn , khẩn trơng,tự giác chấp hành
điều lệnh đội ngũ và các nội quy của nha trờng .
II. Cấu trúc nội dung và phân bố thời gian .
1 . Cấu trúc nội dung tiết học gồm 2 phần .
+ luyện tập đội ngũ trung đội .
+Tổ chức hội thao đanh giá kết quả .
2 . Thời gian : 45 phút .
III . Chuẩn bị .
1. Giáo viên : chuẩn bị giáo án , đọc tài liệu .
2.Học sinh : đọc trớc nội dung trong sách giáo khoa , trang phục thực hiện theo yêu
cầu của giáo viên .
GV :lê văn thao
Hat ng ca thy
Hot ng ca trũ
1 .GV n nh trt t lp hc
- GV kim tra quõn s , trang
phc ...
-GV ph bin mc tiờu , yờu
cu ca tiờt hc
- GV ph bin ni quy thao
trng bói tp .
-GV kim tra bi c
. Em hóy nờu th t cỏc bc
tp hp i hỡnh trung i 2
hng ngang ?
- GV nhn xột cõu tra li ca
hc sinh , b xung nhng
thiờu sút.
- kt lun .
2 . GV ging dy ni dung ca
tit hc .
- ni dung ụn luyn .
+ ụn tp i hỡnh trung i .
+ hi thao ỏnh giỏ kờt qu .
- Trung i trng (bt) tp hp lp .
- (bt) kiểm tra bỏo caú giỏo viờn .
- HS thc hin theo yờu cu ca giỏo
viờn .
- Hc sinh tr li cõu hi ca gv .
- cỏc bc tp hp i hỡnh trung ụi 2
hng ngang gm cú 4 bc :
bc 1 : tp hp i hỡnh
bc 2 : im s .
Bớc 3 : chỉnh đốn hàng ngũ .
Bớc 4 : Giải tán
- hc sinh nghi nh kt lun ca giỏo viờn
.
-Học sinh chú ý lắng nghe .
Nội dung ôn luyện :
- GV làm mẫu lại động tác tập
hợp động tác đội hình trung đội 3
hàng ngang 3 hàng dọc .
- GV tổ chức cho hs luyện tập
- GV chia lớp thành 2 trung đội .
Trung đội 1 : Do lớp tr-
ởng chỉ huy , tiểu đôi tr-
ởng tiểu đội 1 làm trung
đội phó .
trung đội 2 : Do tiểu đội
trởng của tiểu đội 3 làm
trung đội trởng , tiểu đội
trởng tiểu đội 4 làm trung
đội phó .
- GV phân chia địa điểm cho học
sinh tập luyện .
- GV chú ý sửa sai động tác cho
học sinh .
đồng thời nêu những điểm chú ý cho
học sinh .
- GV nhận xét chuyển nội dung.
Nội dung hội thao đánh
giá kết quả .
- GV nêu mục đích , ý nghĩa , yêu
cầu của nội dung hội thao .
- Học sinh quan sát gv làm mãu động tác ,
trong đội hình tự nghiên cứu động tác làm
mẫu của gv .
- HS thực hiện theo yêu cầu của gv
- HS thực hiện dới sự hớng dẫn của gv .
- Từng trung đội về vị trí tập luyện , dới sự chỉ đạo
của thầy giao , chỉ huy của trung đội trởng của từng
trung đội .
- Các thành viên trong trung đội thay nhau làm cơng
vị của trung đội trởng .
-học sinh theo dõi tự sửa sai động tác .
- HS chú ý lắng nghe , thực hiện theo yêu cầu
của gv .
- Trung đội trởng của trung đội 1 và trung đội
2 lờn lợt cho trung đội lên thực hiện .
- HS lắng nghe giáo viên .
- GV gọi thứ tự từng trung đội lên
thực hiện tập hợp đội hình trung
đội 3 hàng ngang ,3 hàng dọc .
- GV nhận xét đánh giá kêt quả ,
Chú ý sửa sai động tác cho học
sinh .
GV chuyển nội dung
3 . Củng cố bài , xuống lớp :
-GV nhận xét u điểm , nhợc điểm
của tiết học .
-GV hớng dẫn học sinh về nhà tập
luyện , dặn học sinh về nhà đọc trớc
bài : Thờng thức phòng tránh một số
loại bom đạn và thiên tai .
- GV kiểm tra vật chất , dụng cụ .
- GV xuống lớp .
- Trung đội trởng tập hợp lớp .
-HS thực hiện theo yêu cầu cua gv .
- HS mang trả dụng cụ học tập
GV : lê văn thao

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu giao an gdqp tiet 22 lop 10