Vẽ tranh đề tài lễ hội

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Vẽ tranh đề tài lễ hội


PHÒNG GIÁO DỤC TP TUY HOÀ
TRƯỜNG THCS BÌNH NGỌC
------
GV Thực Hiện :Trần Út Hậu
Tổ Ngữ Văn-Nhạc-Họa

BAØI 10
Veõ tranh


BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI
I-Tìm và chọn nội dung
đề tài.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ HỘI

BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI
I-Tìm và chọn nội dung
đề tài.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ HỘI

BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI
I-Tìm và chọn nội dung
đề tài.
1-Lễ hội có quy mô như thế nào?
2-Không khí của lễ hội thường diễn
ra như thế nào?
3-Có những hình thức tổ chức nào?
4-Cho biết tên 1 số lễ hội mà em
biết?

BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI
I-Tìm và chọn nội dung
đề tài.
II-Cách vẽ
+Tìm và chọn nội dung
đề tài.
+Tìm bố cục:vẽ phác
các mảng hình chính,
phụ.
+Vẽ hình.
+Vẽ màu.
Vẽ phác các mảng
hình chính,phụ.
Vẽ hình vào các mảng
vừa phác.
Vẽ màu

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Vẽ tranh đề tài lễ hội