Xem bản đẹp trên 123doc.vn

Bài giang tiếng Anh 11. Unit 10. Listening

Vì dung lượ lớn, có kèm theo film nên bạn vào đường dẫn bên dưới để tải file (8 file nén
dạng *.rar của Power point).
http://ngchantrungvc25.googlepages.com/
(Ấn Ctrl + Click chuột trái vào đường dẫn hoặc copy đường dẫn vào khung địa chỉ của
Internet Explore)
Bạn cần tải đủ 8 file nén về để cùng một thư mục rồi giải nén bất kỳ một file nào để sử
dụng.