Bài: Khả năng kì diệu của lá cây

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bài: Khả năng kì diệu của lá câyPHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO A LƯỚI
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 THỊ TRẤN A LƯỚI
Năm học: 2007-2008

Trò chơi: Nhìn nhanh,nói khẽ

Trò chơi: Nhìn nhanh,nói khẽ
Hết giờ

Trò chơi: Nhìn nhanh,nói khẽ
Lá mơ lông Lá sen Lá ổi Lá rau má
Lá chuối Lá bàng
Lá cọ
Lá cải

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bài: Khả năng kì diệu của lá cây