Quy trình dạy Tập viết ( trong tiết Học vần)

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Quy trình dạy Tập viết ( trong tiết Học vần)

Phòng Giáo Dục Quận Hoàng Mai
Trờng Tiểu học Tân Mai
Quy trình dạy Tập viết
(trong bài học vần lớp 1)
Tiết 1 : Sau khi dạy đọc các chữ ghi âm ( vần ) , tiếng từ mới :
Hớng dẫn HS viết Các chữ ghi âm ( Vần ), Tiếng từ mới trên bảng con :
* Hớng dẫn học sinh viết chữ n
B ớc 1 : Giới thiệu mẫu chữ viết :
- GV chỉ vào mẫu chữ viết ( n ), giới thiệu :
+ Chữ n cỡ vừa cao 2 li , đợc viết bởi 2 nét : móc xuôi và nét móc 2 đầu.
+ Cách viết chữ n nh sau :
Nét 1 : Đặt bút giữa ĐK2 và ĐK3, viết nét móc xuôi( đầu nét chạm ĐK3 )
Nét 2 : Từ điểm dừng bút của nét 1, rê bút lên viết tiếp nét móc 2 đầu, dừng bút ở
ĐK2
B ớc 2 : GV viết mẫu ( vừa viết vừa kết hợp nhắc lại cách viết đã HD ) :
GV viết mẫu chữ n trên bảng ( vừa viết vừa kết hợp nhắc lại cách viết đã HD ở bớc
1 )
B ớc 3 : HD HS viết chữ ghi âm vần vào bảng con
HS viết chữ n vào bảng con. ( 2 -3 lần ). GV nhận xét, uốn nắn về ;
+ T thế ngồi viết
+ cách đặt bảng cầm phấn
+ Nhận xét về hìng dạng chữ, quy trình, cách nối chữ ( nếu có )
+ Động viên HS viết đúng, HD HS cách sửa cho những HS viết cha đúng.
* Hớng dẫn học sinhviết chữ m : Cách HD viết tơng tự nh 3 bớc trên
Hớng dẫn HS viết chữ ghi tiếng, từ mới trên bảng con :
* Hớng dẫn viết chữ nơ :
B ớc 1 : Giáo viên chỉ vào chữ nơ ( trình bày sẵn trên bảng phụ hoặc bảng lớp ), HD
HS nhận xét : Chữ nơ đợc ghép bởi những chữ cái nào ? ( n - ơ )
Cả 2 chữ đều cao mấy li ? ( 2 li )
GV nêu cách viết : Đặt bút giữa ĐK2 và ĐK 3, viết nét móc xuôi dừng bút ở ĐK1.
Từ điểm dừng bút của nét 1, rê bút lên viết tiếp nét móc 2 đầu, đến ĐK2 thì dừng lại;
lia bút sang bên phải để viết chữ ơ.
B ớc 2 : GV viết mẫu chữ nơ theo cỡ vừa, trên dòng kẻ li ở bảng lớp để HS theo dõi (
va viết vừa kết hợp nhắc lại cách viết đã HD ở bớc 1.
B ớc 3 : HS tập viết chữ nơ vào bảng con. GV nhận xét uốn nắn.
* Hớng dẫn viết chữ me: Cách HD viết tơng tự nh 3 bớc trên
Tiết 2 : Sau khi luyện đọc từ ngữ và câu ứng dụng :
Hớng dẫn HS viết Các chữ ghi âm ( Vần ), Tiếng từ mới trong vở tập viết :
ở phần này GV cần HD ngắn gọn để HS có TG luyện viết :
- GV dung que chỉ tô lại từng chữ cái( n, m ) theo mẫu trên bảng, vừa tô vừa kết hợp
mô tả lại cách viết,Nhắc HS lu ý ở những nét khó hoặc dễ viết sai .( nhắc HS chú ý viết
chữ n đủ 2 nét, chữ m 3 nét, viết đờng cong ở các nét cho mềm mại, đẹp mắt.)
- HS tập viết 2 dòng chữ n, m theo mẫu trong vở tập viết ( mỗi dòng 5 chữ cái)
- GV viết mẫu ( hoặc tôlại từng chữ nơ me trên bảng ; nhắc HS chú ý các chữ cái đều
cao 2li; viết n và ơ không gần nhau quá ( hoặc xa quá ) trong chữ nơ ; từ m nối sang e,
viết chữ e cho đúng mẫu ( khoảng rỗng không to quá hoặc nhỏ quá ).
Độ cao của chữ cái, khoảng cách giữa các chữ, cách nối chữ , ghi dấu phụ, dấu
thanh,..
-Yêu cầu HS viết tiếp từng dòng ( chữ ghi tiếng t mới ) nơ - me trong vở tập viết (
có thể viết mỗi dòng 3, 4 chữ )
GV chấm tại lớp một số bài viết của HS và nhận xét chung

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Quy trình dạy Tập viết ( trong tiết Học vần)