SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM HỌC 20010- 20011

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM HỌC 20010- 20011

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM HỌC 20010- 20011
MỤC LỤC
Mục lục Trang 1.
I. Đặt vấn đề …………………………………………………………….2-3.
II. Nội dung
1. Thực trạng của vấn đề…………………………………..……...4.
2. Giải pháp tổ chức thực hiện
Đối với giáo viên……………………………………………...5-7.
Đối với học sinh………………………………………………8-9.
3. Hiệu quả đạt được………………………………………………9-11.
III. Kết luận…………………………………………………………………..12.
NGƯỜI VIẾT: VÕ QUANG THÔNG Trang 1
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM HỌC 20010- 20011
TỔ CHỨC CHO HỌC SINH VIẾT CHUYÊN ĐỀ ĐỂ HỌC TẬP TỐT VÀ YÊU
THÍCH BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG_ AN NINH TẠI TRƯỜNG
THPT THUẬN AN
-------------------
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Giáo dục quốc phòng cho học sinh là một bộ phận quan trọng của công tác
giáo dục quốc phòng toàn dân. Giáo Dục Quốc Phòng là môn học chính khóa nằm
trong chương trình giảng dạy của các trường Trung Học Phổ Thông nhằm rèn luyện
hình thành nhân cách, góp phần nâng cao ý thức quốc phòng, củng cố nền quốc
phòng toàn dân vững mạnh. Nhận rõ vị trí, vai trò của nhiệm vụ trên, những năm qua,
Ban Giám hiệu và Tổ Thể dục - GDQP luôn quan tâm chỉ đạo và tổ chức, triển khai
thực hiện tốt công tác Giáo Dục Quốc Phòng cho học sinh.
Trong những năm qua, Ban Giám Hiệu đã chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hướng
dẫn các giáo viên chọn nhiều hình thức tổ chức giảng dạy, học tập môn học này. Các
Giáo viên bộ môn phải thay đổi giáo án cho phù hợp với chương trình của Bộ giáo
dục đề ra, 35 tiết mỗi năm học. Từ năm 2003 đến nay, HS được nâng cao hiểu biết về
truyền thống vẻ vang của dân tộc, Quân đội Nhân dân Việt Nam và một số nội dung
cơ bản về quốc phòng, rèn luyện tác phong, nếp sống tập thể có kỷ luật... Nội dung
thực hành luyện tập theo đúng nội dung, thời gian quy định. Các giáo viên đều tích
cực tham gia huấn luyện, học sinh hăng say luyện tập nhằm tham gia hội thao quốc
phòng diễn ra hai năm một lần.
Trong những năm gần đây khi nền kinh tế Việt Nam phát triển, kĩ thuật thông
tin hiện đại, thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong trường học là vấn đề
đang được các cấp lãnh đạo quan tâm và ủng hộ, hiện nay, số lượng giáo viên áp
dụng công nghệ thông tin vào trong phương pháp giảng dạy rất đa dạng, sinh động,
gây hứng thú cho học sinh nói chung, và đối với phương pháp giáo dục quốc phòng –
an ninh nói riêng, chương trình môn giáo dục quốc phòng an ninh rất đa dạng:
NGƯỜI VIẾT: VÕ QUANG THÔNG Trang 2
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM HỌC 20010- 20011
- Liên quan đến lịch sử có bài : Việt Nam đánh giặc giữ nước, lịch sử và truyền
thống của Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam .
- Liên quan đến địa lý như bài : Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia,
thường thức phòng tránh một số loại bom đạn và thiên tai.
- Liên quan đến Giáo Dục Công Dân có bài : Tác hại của Ma túy và trách nhiệm
của học sinh trong phòng chống ma túy.
- Liên quan đến Sinh học có bài : Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và
Băng bó vết thương, kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương.
- Liên quan đến hướng nghiệp như bài: hệ thống nhà trường quân đội, công an và
chế độ tuyển sinh vào các trường quân sự, công an giúp các em học sinh định
hướng được nghề nghiệp quân sự, công an… Đồng thời Ngành Giáo dục và Đào
tạo đang nổ lực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tích cực, chủ
động, sáng tạo của học sinh trong hoạt động học tập, khắc phục thói quen học tập
thụ động, lối truyền thụ kiến thức một chiều phổ biến ở các trường phổ thông hiện
nay.
Do đó Bản thân Tôi cần hiểu mục tiêu bài dạy và trình độ phát triển tâm sinh lý
học sinh để có các tổ chức hợp lí từng hoạt động học tập, trong khi đó luôn tạo ra
những tình huống, nêu vấn đề, đưa ra những đề tài nghiên cứu liên quan đến bản thân
học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội… nhằm mục đích giúp cho học sinh độc lập
suy nghĩ, giải quyết và thể hiện bằng hành động của mình.
NGƯỜI VIẾT: VÕ QUANG THÔNG Trang 3
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM HỌC 20010- 20011
II.NỘI DUNG:
1. Thực trạng của vấn đề:
a. Thuận lợi :
-Bản thân tôi được đào tạo giáo viên ghép môn Thể chất – GDQP chính quy tại
trung khoa Thể chất và Trung tâm GDQP của Đại học Huế. Đồng thời được Ban
giám hiệu cũng như các thành viên của tổ luôn khuyến khích động viên việc giảng
dạy có ứng dụng công nghệ thông tin, và hướng cho học sinh giải quyết vấn đề một
cách độc lập.
- Bên cạnh đó, tôi cũng rất may mắn được sự đồng tình và giúp đỡ, động viên hết
sức nhiệt tình của Ban giám hiệu nhà trường và của bạn bè đồng nghiệp.
-Giờ dạy môn giáo dục quốc phòng thực sự mang lại cho tôi sự cảm hứng và
muốn tìm tòi, học hỏi nhiều hơn nữa.
-Mỗi năm học Tôi luôn lấy bài học để làm câu hỏi đề tài, từ đó hướng dẫn học
sinh tự nghiên cứu và đạt được những thành tích đáng kể, số lượng các em tham gia
viết đề tài có phần phong phú hơn và sinh động hơn.
-Mục đích của chuyên đề là giúp cho các em học sinh tự tìm tòi, học hỏi, khả
năng tư duy sáng tạo từ câu hỏi các em học sinh thu thập thông tin, bên cạnh đó các
em có kiến thức về tin học, truy cập mạng tìm kiếm tư liệu là một phần quan trọng
đem đến thành công của việc viết chuyên đề.
b. Khó khăn :
- Trường đang trong quá trình xây dựng giai đoạn 2 nên điều kiện phòng học và sân
bãi chưa được hoàn thiện.
- Sách giáo khoa và tài liệu môn học của học sinh còn thiếu.
- Việc tìm kiếm các tư liệu phục vụ cho việc viết chuyên đề cũng rất khó khăn vì tôi
phải tìm tòi trên sách báo, tạp chí, mạng internet…
NGƯỜI VIẾT: VÕ QUANG THÔNG Trang 4
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM HỌC 20010- 20011
2. Giải pháp tổ chức thực hiện:
a)Đối với giáo viên:
Giáo Dục Quốc Phòng-An Ninh trong ngành giáo dục đã có những chuyển biến
mạnh mẽ từ nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đến việc tổ chức thực hiện
ở từng cơ sở, nhà trường, đơn vị. Các cơ quan quản lý giáo dục đã có sự chỉ đạo kiên
quyết để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh trong toàn ngành. Đội
ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng ở cấp trung học phổ thông đã bước đầu được
hình thành và phát triển. Sở giáo dục và đào tạo Thừa Thiên Huế đã từng bước thực
hiện biên chế giáo viên theo các văn bản quy định hiện hành; việc tổ chức học theo
phân phối chương trình, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập cho từng học sinh đã được
thực hiện ở nhiều trường trong toàn tỉnh. Giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh
các trường ngày càng có chất lượng, hiệu quả đã tạo ra môi trường học tập, rèn luyện
cho học sinh.

Những kết quả đạt được đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước
về công tác giáo dục quốc phòng - an ninh; Định hướng đổi mới phương pháp dạy
học là hướng tới hoạt động tích cực, chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động,
đối với giáo viên tăng cường sử dụng các phương tiện dạy học, thiết bị dạy học, khả
năng vận dụng và truyền đạt kiến thức một cách linh hoạt và đặc biệt là ứng dụng của
công nghệ thông tin.
Từ đó giao nhiệm vụ tìm tòi sáng tạo trong thực tiễn, để giảng dạy tốt, giáo viên
giáo dục quốc phòng trước hết phải có kiến thức sâu rộng. Cho nên, việc có ý thức tự
trau dồi, tích luỹ kiến thức qua việc tự học, tự nghiên cứu, nhằm làm giàu tri thức
phục vụ chuyên môn như tìm tòi trong sách vở, báo chí, mạng lưới thông tin báo đài,
internet…. Ngoài ra, việc cập nhật thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng
đóng vai trò hết sức quan trọng, giúp cho giáo viên có nhiều kiến thức mới, phong
phú.
NGƯỜI VIẾT: VÕ QUANG THÔNG Trang 5

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM HỌC 20010- 20011